دسته‌ها
لغت

معنی کلمه god is enough for me

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 general:: Phrase(s): good enough for someone or something adequate for someone or something. • This seat is good enough for me. I don’t want to move. • I’m happy. It’s good enough for me. • That table is good enough for my office. McGrawhill’s […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه god is enough

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 general:: Phrase(s): good enough for someone or something adequate for someone or something. • This seat is good enough for me. I don’t want to move. • I’m happy. It’s good enough for me. • That table is good enough for my office. McGrawhill’s […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه god is with me

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 عمومی:: استغفرالله‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 1 عمومی:: خداوجوددارد، خداهست‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه god is

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این دیکشنری گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه ویژه ای به المان های آموزشی شده است. دیکشنری انگلیسی دیکشنری آلمانی […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه خداوندا

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: خداوند نقش دستوری: اسم معنی کلمه خداوندا