دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاش به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نقاش” عبارت است از painter, portraitist. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نقاش” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاشی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نقاشی” عبارت است از painting, drawing, picture, portrait. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نقاشی” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی […]