دسته‌ها
لغت

معنی واژه ی مسخره

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخره نقش دستوری: صفت معنی واژه ی مسخره

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه ی مسخره به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “مسخره” عبارت است از bufoon, clown, jester, mockery, ridicule, laughing-stock. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “مسخره” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه ی مسخره

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخره نقش دستوری: صفت معنی کلمه ی مسخره

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخره به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “مسخره” عبارت است از bufoon, clown, jester, mockery, ridicule, laughing-stock. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی […]