دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاش به عربی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 درج، صباغ تعداد قسمت های سریال هم سایه + زمان دقیق پخش و تکرار عکس و متن آغاز هفته و شروع شنبه ای مثبت علی لندی نوجوان فداکار ایذه ای که بود ؟ عکس پروفایل پهلوان 15 ساله ایذه ای علی لندی معنی کلمه نقاش […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاش

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نقاش نقش دستوری: اسم معنی کلمه نقاش

دسته‌ها
لغت

معنی واژه نقاشی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نقاشی نقش دستوری: اسم معنی واژه نقاشی

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاشی به عربی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نقاشی نقش دستوری: اسم معنی کلمه نقاشی به عربی

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نقاشی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نقاشی نقش دستوری: اسم معنی کلمه نقاشی

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه painting

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این دیکشنری گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه ویژه ای به المان های آموزشی شده است. دیکشنری انگلیسی دیکشنری آلمانی […]