دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نسخه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نسخه” عبارت است از copy , counterpart , draft , image. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نسخه” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به […]