دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نسخه اصلی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 Law:: the original(s); (the) original copy; protocol : an original draft, meaning, or record of a document or transaction فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه 1 Law:: first of exchange فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه دیکشنری تخصصی ترجمیک، به […]