دسته‌ها
لغت

معنی کلمه معززی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: معزی پرمغز را بخوانید.پرمکر را بخوانید.پرملال را بخوانید.معنی کلمه معززی

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه معزز

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: معزز نقش دستوری: صفت معنی کلمه معزز