دسته‌ها
لغت

معنی کلمه حمله به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “حمله کردن” عبارت است از assail , assault , attack , barrage , charge , foray , strike. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “حمله کردن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل […]