دسته‌ها
لغت

معنای کلمه جاویدان

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: جاویدان نقش دستوری: صفت معنای کلمه جاویدان

دسته‌ها
لغت

معنی واژه جاویدان

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: جاویدان نقش دستوری: صفت معنی واژه جاویدان

دسته‌ها
لغت

معني كلمه جاويدان

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: جاودان نقش دستوری: صفت معني كلمه جاويدان

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه جاویدان در جدول

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 مخلد انوش خلاصه داستان قسمت ۳۰ سریال ترکی روزگاری در چکوروا خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی زمستان سخت (زمهریر) + عکس خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی روزگاری در چکوروا + عکسمعنی کلمه جاویدان در جدول

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه جاویدان

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: جاویدان نقش دستوری: صفت معنی کلمه جاویدان