دسته‌ها
لغت

معنی کلمه جاودان در جدول

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 خالد، سرمدی نمیرا عدن نامیرا سرمدی معنی کلمه جاودان در جدول

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه جاودانه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: جاودانه نقش دستوری: صفت معنی کلمه جاودانه