دسته‌ها
لغت

معنی اسم دختر نیلوفر چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح […]

دسته‌ها
لغت

معنی نام نیلوفر چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح […]

دسته‌ها
لغت

معني اسم نيلوفر چيست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح […]

دسته‌ها
لغت

معنای اسم نیلوفر چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح […]

دسته‌ها
لغت

معنی اسم نیلوفر چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ۱- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين نام كه مصرف داروئي نيز دارد. (در ادب قديم فارسي اغلب رنگ كبود آن مطرح بوده است)؛ ۲- گياهي آبي كه در آبگيرهاي مناطق معتدل مي‌رويد، گل‌هاي زرد دارد و برگ‌هايش بر سطح […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه نیلوفر چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نیلوفر نقش دستوری: اسم معنی کلمه نیلوفر چیست