دسته‌ها
لغت

معني كلمه نسخت

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: نسخت شفاه را بخوانید.شفاهی را بخوانید.شفت را بخوانید. معني كلمه نسخت