دسته‌ها
لغت

معني كلمه مستدامه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 جذر [دام] * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب. + المزيد * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب.معني كلمه مستدامه

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مستدام

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مستدام نقش دستوری: صفت معنی کلمه مستدام