دسته‌ها
لغت

شب بخیر به انگلیسی چه میشود

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 en a farewell تا رو می برم خونه و بهت شب بخیر میگم I’ll take you to your house and say good night. اما من به عقب خواهد بود به گفتن شب بخیر. But I will be back to say goodnight. شب بخیر به انگلیسی […]