دسته‌ها
لغت

حقوق ثبتی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 قوانین فروم 1 Law:: See under ثبت فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید […]

دسته‌ها
لغت

ثبتی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 general:: registered transnet.ir 2 Law:: 1: (of an instrument) under seal; notarial; notarized; filed with a notary public 2: of, having to do with registration of instruments and deeds ثبتی به انگلیسی