دسته‌ها
لغت

اسامی ورزشها به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی در دنیای امروزی و با فراگیر شدن ورزش های مختلف در بین مردم در کشورهای مختلف، بحث و تبادل اطلاعات درباره ورزش ها به یکی از مکالمات روزمره تبدیل شده، و با توجه به اینکه امروزه همه مردم به نوعی با ورزش و مکالمات و موضوعات مربوط به آنها سرو کار […]

دسته‌ها
لغت

ورزشها به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی اکتبر 8, 2016   در این پست لیستی از اسامی ورزش ها به همراه تعدادی دیگر از واژگان (Vocabulary) مربوط به ورزش ها قرار داده شده است: Archery تیر اندازی (با کمان) ورزشها به زبان انگلیسی

دسته‌ها
لغت

اسامی ورزشها به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی اکتبر 8, 2016   در این پست لیستی از اسامی ورزش ها به همراه تعدادی دیگر از واژگان (Vocabulary) مربوط به ورزش ها قرار داده شده است: Archery تیر اندازی (با کمان) اسامی ورزشها به انگلیسی