دسته‌ها
لغت

اسامی ورزشها به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی در دنیای امروزی و با فراگیر شدن ورزش های مختلف در بین مردم در کشورهای مختلف، بحث و تبادل اطلاعات درباره ورزش ها به یکی از مکالمات روزمره تبدیل شده، و با توجه به اینکه امروزه همه مردم به نوعی با ورزش و مکالمات و موضوعات مربوط به آنها سرو کار […]

دسته‌ها
لغت

اموزش انواع ورزشها به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی در دنیای امروزی و با فراگیر شدن ورزش های مختلف در بین مردم در کشورهای مختلف، بحث و تبادل اطلاعات درباره ورزش ها به یکی از مکالمات روزمره تبدیل شده، و با توجه به اینکه امروزه همه مردم به نوعی با ورزش و مکالمات و موضوعات مربوط به آنها سرو کار […]

دسته‌ها
لغت

اسم انواع ورزشها به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی در دنیای امروزی و با فراگیر شدن ورزش های مختلف در بین مردم در کشورهای مختلف، بحث و تبادل اطلاعات درباره ورزش ها به یکی از مکالمات روزمره تبدیل شده، و با توجه به اینکه امروزه همه مردم به نوعی با ورزش و مکالمات و موضوعات مربوط به آنها سرو کار […]

دسته‌ها
لغت

معنی ورزشکار ژیمناستیک به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار ژیمناستیک” عبارت است از gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار ژیمناستیک” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:   […]

دسته‌ها
لغت

معنی ورزشکاری به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار” عبارت است از athletic , athlete , sportsman , gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

ترجمه ورزشکار به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار” عبارت است از athletic , athlete , sportsman , gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

معنی ورزشکار به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار” عبارت است از athletic , athlete , sportsman , gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

ورزشکار به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار” عبارت است از athletic , athlete , sportsman , gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

معنی ورزشکار به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ورزشکار” عبارت است از athletic , athlete , sportsman , gymnast. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ورزشکار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

معنی ورزش کشتی کج به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Wrestling contract  Tagged (or tag) wrestling http://www.wwe.com/ WWE که مخفف این کلمه است. اون سایت هم سایت رسمی کشتی کج است.معنی ورزش کشتی کج به انگلیسی