دسته‌ها
لغت

معنای کلمه نسناس

خواص دارویی و گیاهی

معنای کلمه نسناس
معنای کلمه نسناس

Copy Right By 2016 – 1395

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: نسناس

نقش دستوری: اسم

معنای کلمه نسناس

آواشناسی: nasnAs

الگوی تکیه: WS

شمارگان هجا: ۲

یل را بخوانید.یل را بخوانید.یلب را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


(نَ یا نِ) [ ع . ] (اِ.) 1 – جانوری افسانه ای شبیه به انسان که هیکلی ترسناک دارد. 2 – غول . 3 – (عا.) آدم بدهیبت و بدجنس . 4 – میمون آدم نما.

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: نسناس

نقش دستوری: اسم

معنای کلمه نسناس

آواشناسی: nasnAs

الگوی تکیه: WS

شمارگان هجا: ۲

فربهی را بخوانید.فربی را بخوانید.فربیون را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


نسناس . [ ن َ / ن ِ ] (ع اِ) دیو مردم . (مهذب الاسماء)(منتهی الارب ) (از السامی ) (انجمن آرا) (دهار) (ناظم الاطباء). غول . (ناظم الاطباء). جانوری بود چهارچشم سرخ روی درازبالا سبزموی ، در حد هندوستان ، چون گوسفند بود، او را صید کنند و خورند اهل هندوستان . (لغت نامه ٔاسدی ) (اوبهی ). جنسی اند از خلق که بر یک پای می جهند. (دهار). نوعی از حیوان که بر یک پای جهد. (غیاث اللغات از منتخب اللغات و کشف اللغات ) (از آنندراج ). صاحب حیوةالحیوان نوشته که : نِسْناس بالکسر، نوعی از حیوان است که به صورت نصف آدمی باشد چنانکه یک گوش و یک دست و یک پای دارد و به طور مردم در عربی کلام کند… و در تواریخ بهجت العالم نوشته که : نسناس در نواحی عدن و عمان بسیار است و آن جانوری است مانند نصف انسان که یک دست و یک پا و یک چشم دارد و دست او بر سینه ٔ او باشد و به زبان عربی تکلم کند و مردم آنجا او را صید کرده می خورند. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ). گویند جنسی اند از خلق که به یک پای می جهند. (از مهذب الاسماء) (از برهان قاطع). دیو مردم که بر یک پای جهند. (السامی ). و به زبان عربی حرف می زنند. (برهان قاطع). دیو مردم یا نوعی از مردم که یک دست و پا دارد، و فی الحدیث : اًن ّ حیاً من عاد عصوا رسولهم فمسخهم اﷲ نسناساً، لکل واحد منهم ید و رجل من شق واحد ینقرون کما ینقر الطائر و یرعون کما ترعی البهائم . وگویند که قوم عاد که ممسوخ شده بود نیست گردید و قومی که بر این سرشت بالفعل موجود است خلق علی حده [ است ] یا آنها سه جنس اند، ناس و نسناس و نسانس ، یا نسانس زنان آنها، یا نسانس گرامی قدر از نسناس است ، یا آنها یأجوج و مأجوج است ، یا قومی از بنی آدم از نسل ارم بن سام ، و زبان عربی دارند و به نامهای عربان می نامند و بر درخت برمی آیند و از آواز سگ می گریزند. یا خلقی بر صورت مردم ، مگر در عوارض مخالف مردم اند و آدمی نیستند، یا در بیشه ها بر کرانه ٔ دریای هند زندگانی می کنند و در قدیم عربان شکار می کردند و می خوردند آنها را. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). حیوانی است که در بیابان ترکستان باشد منتصب القامه ، الفی القد، عریض الاظفار، و آدمی را عظیم دوست دارد، هرکجا آدمی را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره همی کند و چون یگانه از آدمی بیند ببرد، و از او گویند تخم گیرد، پس بعد انسان از حیوان او شریف تر است که به چندین چیز باآدمی تشبه کرد یکی به بالای راست و دوم به پهنای ناخن و سوم به موی سر. (از چهارمقاله ٔ نظامی عروضی چ معین صص 14-15). خدای تعالی ذریه ٔ او را [ جدیس را ] مسخ گردانید و ایشان را نسناس خوانند، نیم تن دارند و به یکی پای چنان [ دوند ] که هیچ اسبی درنیابدشان . (از مجمل التواریخ ). آنکه به شکل انسان بود ولی خوی و سرشت انسانی در وی نباشد. (ناظم الاطباء) : زمین است کوه است دشت است چیست ؟ز نسناس یا ز آدمی یاپری است ؟

فردوسی .

منوچهری .

اسدی .

اسدی .

اسدی .

ناصرخسرو.

مسعودسعد.

سنائی .

سیدحسن غزنوی .

سوزنی .

خاقانی .

علی بیگ خراسانی (از آنندراج ).

نسناس نام جانوری افسانه ای و موهومی شبیه به انسان است. در اصطلاح عامیانه کنایه از آدم بی ریخت و بدترکیب و شبیه میمون است.است.

نسناس . [ ن َ / ن ِ ] (ع اِ) دیو مردم . (مهذب الاسماء)(منتهی الارب ) (از السامی ) (انجمن آرا)

۱. جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه به انسان که هیکلی مهیب دارد.۲. (زیست‌شناسی) نوعی از بوزینه؛ میمون آدم‌نما.

1 – جانوری افسانه ای شبیه به انسان که هیکلی ترسناک دارد. 2 – غول . 3 – آدم بدهیبت و بدجنس . 4 – میمون

دیو مردم – میمون آدم نما – بد زاد – دیوخوی

معنای کلمه نسناس

ديو مردم، غول، آنکه بشکل انسان بود ولي خوي و سرشت انساني در وي نباشد سير، رفتار، نشان

آدم نما، ديوسار، ديوسان، غول، گوريل

نسناس . [ ن ِ ](ع اِ) گرسنگی سخت . جوع شدید. (از اقرب الموارد).

۱. جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه به انسان که هیکلی مهیب دارد.۲. (زیست‌شناسی) نوعی از بوزینه؛ میمون آدم‌نما.

1 – جانوری افسانه ای شبیه به انسان که هیکلی ترسناک دارد. 2 – غول . 3 – آدم بدهیبت و بدجنس . 4 – میمون

دیو مردم – میمون آدم نما – بد زاد – دیوخوی

ديو مردم، غول، آنکه بشکل انسان بود ولي خوي و سرشت انساني در وي نباشد سير، رفتار، نشانمعنای کلمه نسناس

آدم نما، ديوسار، ديوسان، غول، گوريل

نسناس نام جانوری افسانه ای و موهومی شبیه به انسان است. در اصطلاح عامیانه کنایه از آدم بی ریخت و بدترکیب و شبیه میمون است.است.

نسناس . [ ن َ / ن ِ ] (ع اِ) دیو مردم . (مهذب الاسماء)(منتهی الارب ) (از السامی ) (انجمن آرا)

نسناس . [ ن َ ] (ع اِ) سیر. رفتار. نشان . (منتهی الارب ) (آنندراج ).گویند: قَطَعَ اﷲ نسناسَه ؛ أی سیره و اثره

جانوری افسانه ای شبیه به انسان که هیکلی ترسناک دارد، غول، (عا.) آدم بدهیبت و بدجنس، میمون آدم نما. [خوانش: (نَ یا نِ) [ع.] (اِ.)]

تاریخ دقیق روز مبارزه با تروریسم در تقویم سال 1400 چه روزی است؟

تمجید اشتباهی از بازیگری که بارها بهتر از او بودند!

اثر احساسات بر اندام بدن انسان / ترس و خشم و عصبانیت بر کدام اندام انسان اثر می گذارند؟

تقویم نجومی امروز دوشنبه 8 شهریور 1400

معنای کلمه نسناس

معنی اسم دخترانه افرا چیست؟ | اسم های مشابه و عکس پروفایل

اسامی بازیگران سریال افرا در حل جدول

از گوشت های پرخاصیت با ارزش غذایی بالا

آیا خواندن زیارت نامه برای حضرت امام خمینی (ره) درست است؟

ساعت دقیق پخش و تکرار سریال دختران حوا از شبکه آی فیلم

ساعت دقیق پخش و تکرار سریال آمین از شبکه آی فیلم

ساعت دقیق پخش و تکرار سریال وضعیت سفید از شبکه امید

آمار کشته شدگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران و جهان یکشنبه 7 شهریور 1400

تست شخصیت شناسی هوش رهبری / آیا شما می توانید اکیپی را مدیریت کنید؟

ساعت دقیق پخش و تکرار سریال اسارت از شبکه تماشا

ساعت دقیق پخش و تکرار سریال ایلدا از شبکه آی فیلم

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه (بیشتر بدانید)

نسناس اسطوره‌ای است که گفته می‌شود نوعی جن است، که بدنش نیمی از اعضای انسان همانند یک پا یک دست و یک چشم را دارد.[۱] و نیمه ی دیگر پرنده مانند شبیه آنوناکی های منقار دار است.برخی معتقد اند که نسناس دو جنس نر و ماده دارد.

برخی حدس می زنند که در واقع این موجود مانند انسان سانان نخستین، شبیه به میمون و شامپانزه از جمله نئاندرتال و انسان راست‌قامت و انسان کارورز و پرامردم و جنوبی‌کپی و آردی‌کپی و ساحل‌مردم چادی است.

این نام گاهی در گذشته در متن‌های زیست‌شناسی فارسی در برابر واژه میمون بکار می‌رفته که نام عمومی گروهی از آدم‌نمایان (گوریل، شمپانزه، اورانگوتان، گیبون) است.

در فرهنگ عامه به نوعی بوزینه بی دم هم اطلاق می‌شود.

معنای کلمه نسناس
معنای کلمه نسناس
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *