دسته‌ها
لغت

معني كلمه مستدامه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 جذر [دام] * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب. + المزيد * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب.معني كلمه مستدامه

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مستدام در فارسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مستدام نقش دستوری: صفت معنی کلمه مستدام در فارسی

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مستدام چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مستدام نقش دستوری: صفت معنی کلمه مستدام چیست

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخره به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “مسخره” عبارت است از bufoon, clown, jester, mockery, ridicule, laughing-stock. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخرات

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مُسَخَّرَاتٍ نزیه را بخوانید.نژاد را بخوانید.نژادشناسی را بخوانید. معنی کلمه مسخرات

دسته‌ها
لغت

معني كلمه مسخره

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 جذر [سخر] * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب. + المزيد * تلويحات. (لوح) زيادات وشروح وتعليقات في حاشية الكتاب. + المزيد معني كلمه مسخره

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخ چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخ نقش دستوری: اسم معنی کلمه مسخ چیست

دسته‌ها
لغت

معني كلمه مسخر

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخر نقش دستوری: صفت معني كلمه مسخر

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخ شدن

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخ نقش دستوری: اسم معنی کلمه مسخ شدن

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخ شده

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مسخ نقش دستوری: اسم معنی کلمه مسخ شده