دسته‌ها
لغت

معني كلمه جاودانگي

خواص دارویی و گیاهی

معني كلمه جاودانگي
معني كلمه جاودانگي

Copy Right By 2016 – 1395

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: جاودانگی

نقش دستوری: اسم

معني كلمه جاودانگي

آواشناسی: jAvedAnegi

الگوی تکیه: WWWWS

شمارگان هجا: ۵

برابر ابجد: ۹۵

حشم را بخوانید.حشمت را بخوانید.حشو را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


جاودانگی . [ وِ ن َ / ن ِ ] (حامص ) جاودانه بودن . || (اِ) خلد. (دهار).

1
general::
Eternity


transnet.ir

پايايي، ديرينگي، قدم، ناميرايي، هميشگي

فنا پايايي، ديرينگي، قدم، ناميرايي، هميشگي

فنا پايايي، ديرينگي، قدم، ناميرايي، هميشگي

فنا

دریچه ای به دنیای دانش

جاودانگي به دو  مفهوم بكار مي رود:                                                 

1-زندگي پس از مرگ : اگر بدين معنا باشد معلوم نيست اين زندگي پس از مرگ  بلافاصله است يا بافاصله ،جاودانه است يا محدود ،  بلند است يا كوتاه  (بيشتر صبغه كلامي دارد )

 2- استمرار حيات انسان پس از مرگ براي هميشه:  (بيشتر صبغه فلسفي دارد )

  براي اشاره به زندگي پس از مرگ اصطلاحاتي در متون مقدس دين ديده مي شود از جمله :يوم البعث، يوم النشور ،يوم الحساب ، يوم القيامه كه صبغه كلامي دارند ونامي براي زندگي پس از مرگ از حيث برخاستن مردگان از قبر است . و هم چنين در زبان انگيليسي نيز براي اشاره به زندگي پس از مرگ اصطلاحاتي ديده مي شود از جمله :معني كلمه جاودانگي

(eternity),(survival),(aftrlife),(resurrection) 

  توجه به معناي هر يك از اصطلاحات بالا ما را با مباحث معرفت شناسي همچون نظريات : درون گروي ،بيرون گروي ، جنبه دار بودن ادراك ، زبان شناسي خصوصا تئوريهاي معناداري و زبان خصوصي در گير مي سازد .        

2- لزوم بحث از جاودانگي :

دلايل پرداختن به بحث جاودانگي چيست ؟

الف) علاقة به جاودانگي با حيات بشر عجين شده است لذا كمتر كسي را مي توان يافت كه به اين مسأله نيانديشد . يكي از اميال قوي در وجود انسان ميل به جاودانگي است .

ب) جاودانگي مي تواند از موارد مرتبط با سعادت يا شقاوت بشر باشد ،زيرا اگر انسان جاودانه نباشد بدكاران گرفتار شقاوت نخواهند شد و نيكوكاران از سعادت ابدي برخوردار نخواهند شد ، لذا اين بحث براي كسي كه تفكر خود گروانه (egoistic)دارد بيارزش نيست .

 ج) اعتقاد به زندگي پس از مرگ نقش مهمي در منش فردي واجتماعي افراد دارد ، افرادي كه روحيه لذت گروي دارند با تلاش در در مسير عمل بر وفق دستورات اديان سعي مي كنند تا خود را از لذتهاي جهان ديگر بهره مند سازنند . بنا بر نظر كانت ضامن اجراي اصول اخلاقي ،خداوند و زندگي جاويدان است . لذا بحث در باب جاودانگي مي تواند در هر چه اخلاقي تر شدن رفتار هاي انسان تأثير گذار باشد .

 3) روش بحث از جاودانگي :

به جاودانگي مي توان از چند منظر پرداخت :

                                                                    1-  تاريخي

                                                                    2- كلامي 

                                                                    3- فلسفي

                                                                    4- علمي

در قسمت اول اين مختصر جاودانگي از منظر تاريخي ودر قسمت دوم مباحث مربوط به جاودانگي از منظر فلسفي مورد بررسي قرار گرفته است .

سابقه تاريخي اعتقاد به جاودانگي

1-انسان هاي ماقبل تاريخ :درميان انسان هاي اوليه نوعي اعتقاد به زندگي پس از مرگ به چشم مي خورد مانند انسان هاي نئاندر تال و كرومانيون كه در ميان ايشان علائم زير نشان دهنده چنين اعتقادي است .

الف ) مواد غذايي و ابزارآلات جنگي دفن شده همراه مردگان .

ب ) دفن مرده در نزديكي پناهگاهي كه در زمان حيات درآن به سر مي برده است .

ج ) قرار دادن آلات وافزار سنگي ،زيور آلات و غذا در گودال مرده و پاشيدن خاك رس بر سر قبر .

2-مصر باستان : مهم ترين مشخصه تمدن مصر توجه به خلود است .آنان معتقد بودند براي حيات سه عامل لازم است .

1) آخ (انرژي الهي ).

2) با ( توانايي حركت وشعور و داشتن شكل هاي گوناگون توسط انسان .

3) كا (نفخه ي الهي كه سبب حيات جاودانه است ) .

برخي عقايد مصريان باستان  در اين باره عبارت است از :

الف ) با رفتن (كا) بدن از هم مي پاشد لذا براي جلوگيري از ايبن مشكل بدن را موميايي مي كردند .

ب  ) در اسطوره اوزيريس به نحو بارزي وجود حيات پس از مرگ مشهود است . آنان معتقد بودند كه مردگان پس از مرگ پيش اوزيريس حاضر مي شوند ( اوزيريس خداي مردگان است .)

ج )آنچه از تصاوير موجود در در مقبره هاي مصر باستان معلوم مي شود آن است كه مصريان زندگي پس از مرگ را همانند زندگي در دنيا و استمرار آن مي دانستند .

د ) آنچه بيش از همه مهم است ، پيدايش مفهوم (كا) در ميان آنان است كه معادل نفس در مباحث جديد است .

ه ) خدايان  واجد (كا ) هستند .

3- تمدن بين النهرين :از دقت در داستان هايي مثل (عشتر )و(تموز )و(گيلگمش)  چند مطلب در باره عقاييد مردم بين النهرين از جاودانگي به دست مي آيد :

الف ) به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشته اند .

ب ) از زندگي پس از مرگ راضي نبوده اند و ديدگاه منفي در اين مورد داشته اند .

ج ) از دنياي ديگر جزء ناكامي و رنج انتظاري نداشتند وسعادت و نيكبختي را در همين جهان مي پنداشتند .

4- ايران باستان : مردم ايران باستان به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند به دلايل زير : معني كلمه جاودانگي

الف ) موارد تاريخي كه هردوت تاريخ نگار يوناني درباب آيين دفن پادشاهان سكايي نقل كرده است .

ب ) در منابع مختلف آيين زردشت مثل ( گاثا ها ) و ( يشت ها ) و ( هادخت نسك ) و ( اوستاي كشتي ) و ( ونديداد ) و ( ارداو يراف ) رد پاي زندگي پس از مرگ ديده مي شود .

ج ) در ( ها دخت نسك ) و ( گاثاها ) دو مفهوم ( اوران ) و ( دئي نا ) ديده مي شود كه اعمال اوران شخص در دنيا در عمق سرشت دئي نا تأثير گذار است و سبب زشتي يا زيبايي دئي نا مي شود . سرنوشت جاودانه بشر به شكل دئي نا وابسته است .

د ) انديشه برانگيختگي مجدد مردگان از زمين كه در اديان ابراهيمي مشهود است در آيين زردشت نيز وجود دارد . بر اساس اين آيين مردگان به دست (سوشيت ) برانگيخته مي شوند و او جاودانگي را به انسان ها عطا مي كند . و او مردگان را در همان جايي كه مرده اند بر خواهد انگيخت .

5- هند باستان :اعتقاد به جاودانگي از دير باز در هند وجود داشته است كلمه   amrta به معناي بي مرگي در وداها موجوداست . به عقيده ايشان انسان با توجه به كارهايي كه در دوره اي از زندگي انجام داده استو از آن به ( كار ما ) تعبير مي شود به بدن موجودي ديگر وارد شده و زندگي جديدي را آغاز مي كند .

آتمن( آتمن اصلي ناميرا در انسان است كه درصدد وحدت با برهمن است .) افراد خوب به بدن موجودي شريف تر و آتمن افراد شرير به بدن موجودي پست تر وارد مي شود . تناسخ آتمن در بدن هاي مختلف ادامه دارد تا جايي كه شايسته اتصال با برهمن شود . وتنها دراين صورت است كه شخص جاودانه مي شود .

در تفكر بودايي حضور آتمن منتفي است و جاي آن را ( ان آتمن ) ( نفي خود يا عدم وجود خود يا بي خودي ) گرفته است .

از ديدگاه بودايي مرگ معادل تناسخ نيست بلكه تولدي مجدد در بدني ديگر است .

6- چين باستان : موارد زير نشان دهنده ي اعتقاد چينيان به زندگي پس از مرگ است:

الف ) در قبرهاي مربوط به 4365 4115 قبل از ميلاد كه در چين كشف شده معلوم شده چينيان از يك سو غذا و ابزار در قبر ها مي نهاده اند و از سوي ديگر در قبر كودكان سسوراخي را تعبيه مي كردند تا روح بتواند از آن خارج شود .

 ب ) اصطلاح ( اكسير جاودانگي ) در افسانه هاي چيني وجود دارد .

ج ) در چين باستان قبل از تفكر بودايي دو تفكر فلسفي ديده مي شود :  

      1) تفكر ( لائو تزو ) كه به تائوئيسم مشهور است . در اين تفكر انسان وجودي بي نهايت است ، روح در هر زندگي جديد به بدن انسان ديگري نقل مي كند و بدين وسيله استكمال مي يابد چنين تناسخي تا زمان اتصال فرد به تائو ادامه دارد . در اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه هندو تناسخ فقط در بدن هاي انساني است .

     2) تفكر ( كونگ تزو ) يا  ( كنفوسيوس ) ، هر چند در اين تفكر كلمه تائو به چشم نمي خورد ولي اين تفكر مخالفتي با آن مفهوم بروز نمي دهد .

اين دو ديدگاه بر خلاف ديدگاه بودايي كه قائل به تولد مجدد روح است قائلند روح هر انساني ازلا” و ابدا” حقيقتي است كه به حيات خود در بدن هاي گوناگون ادامه مي دهد و آنچه متولد مي شود شعور جديد است و آنچه فراموش مي شود ادراكات و خاطرات زندگي پيشين است .

7- ژاپن : در آيين شينتو شواهدي دال بر زندگي پس از مرگ يافت مي شود از جمله :

الف ) اعتقاداتي همچون پاداش وكيفر اعمال دنيوي پس از آشنايي ژاپني ها با آيين بودا مانند داستان ايزاناگي و ايزانامي.

ب ) وجود رگه هاي اعتقاد به حيات پس از مرگ در افسانه هايي مثل داستان هوئيچي ويا داستان دختري به نام اتئي و داستان سامورايي كه زن خود را ترك كرده است … و ……

آنچه در افسانه هاي ژاپني ديده مي شود حضور ارواح كينه جو است ، مرگ غير طبيعي مانند مرگ ناشي از غرق شدن يا به قتل رسيدن موجب كينه جو شدن روح مرده و آزار مردگان است.

8- يونان باستان : يونانيان قديم به وجود روح معتقد بودند ، در آيين ارفه اي مهم ترين بخش بدن نفس است . به عقيده ي آنان نفس از علم قدس وارد گور بدن شده است وپيوسته حسرت جهان ديگر را دارد .

آيين ارفه اي شكل عرفاني شده ي آيين هاي مربوط به ( ديونسيوس ) پسر ( زئوس ) است كه مي كوشيد تا با تغيير شكل هاي گوناگون خود را از دست تيتان ها رهايي بخشد و …….

در اين آيين روح با خروج از بدن به بدن ديگر منتقل مي شود و چنين انتقالي تا هنگامي كه بشر به پارسايي خو نكرده باشد ادامه مي يابد مانند آيين هندو در اشعار هومر شاعر قرن نهم پيش از ميلاد آمده است كه جان انسان هنگام مرگ از راه دهان يا با خوني كه از زخم جاري مي شود به در مي آيد تا به جهان ديگر رخت بر بندد و در آنجا بر سرنوشت خود بگريد .

9- آفريقا : شايد اعتقاد به زندگي پس از مرگ كهن ترين و استوارترين اعتقاد ديني باشد كه در آفزيقا رواج داشته دارد ، آنان به دو گروه از نياكان قائلند كه گروه اول جاودانه اند و گروه دوم پس از مرگ جاودانه ميشوند ، آنان به ارواح خبيثه و آزار دهنده نيز معتقدند .

در داستان ها و افسانه هاي آفريقا ييان نيز اعتقاد به جاودانگي حضوري چشم گير دارد .

10- آمريكا : انسان هاي قديم آمريكا به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند به دلايل زير :

الف ) مردمان تمدن آزتك معتقد بودند كه انسان هاي خوب به منزلگاه شرقي كه مكان باغ هاي خدايان است مي روند و بدكاران نيز به قلمرو شمالي كه سرزمين تاريكي است، خواهند رفت .

 ب ) نحوه ي دفن مردگان ، لزوم احترام به قبر مردگان مبين آن است كه اينكاها نيز به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشته اند .

ج ) در دين مايا نيز اعتقاد به زندگي پس از مرگ ديده مي شود .

د ) سرخ پوستان آمريكا نيز به روح كه پايه اعتقاد به جاودانگي است اعتقاد دارند . آنان مي گويند روح دو گونه است ، يكي روح مادي و ديگري روح خواب .

11- اديان ابراهيمي :

1-  آيين يهود : يهوديت سنتي قويا” به زندگي پس از مرگ معتقد است در آيين يهود نسبت به چگونگي اين زندگي جزميت وجود ندارد ، زيرا در تورات اشاره ي چنداني به نحوه ي آن نشده است لذا يهوديان دراين باره ديدگاههاي متفاوتي دارند . بر اين اساس يك يهودي ارتدكس مي تواند مانند مسيحيان و مسلمانان معتقد باشد كه انسان نيكو كار به بهشت مي رود يا مانند هندو ها به تناسخ معتقد باشد يا مانند وهابيان بر اين عقيده باشد كه در فاصله مرگ تا برانگيختگي چيزي براي مرده رخ نمي دهد .

آنچه گوياي ادعاي يهود دراين مساله است متون مقدس آنان مي باشد ، در پنج كتاب تورات  ارجاعات چنداني در اين باره نمي يابيم ، حال آنكه  در كتاب هاي پيامبراني چون دانيالو اشعيا و مزامير و جامعه سليمان چنين اعتقادي ديده نمي شود .

يهوديان به بهشت و جهنم اعتقاد دارند ، در زبان عبري به جايگاه نيكو كاران باغ عد (GAHNEHY-DEHN)گفته مي شود .افرادي كه كاملا”درستكار باشندمستقيم به بهشت مي روند اما آنان كه علاوه بر كارهاي خوب كارهاي بد نيز انجام داده باشند به جايگاه عذاب مي روند كه به آن جهنم (guh-hee-nohm) گفته مي شود .

      2-آيين مسيحيت :شايد اعتقاد به زندگي پس از مرگ كليدي ترين مفهوم در ميان مفاهيم موجود

         در مسيحيت و اصلي ترين اعتقاد در بين مسيحيان باشد .

         آنچه در باره زنده شدن حضرت مسيح (ع) پس از مرگ ذكر شده (هر چند مخالف تعاليم قرآن در

         اين باره است ) زمينه لازم را براي بحث در باره زندگي پس از مرگ فراهم آورده است .

         در آيات متعددي از كتاب هاي عهد جديد چنين مفاهيمي ديده مي شود .

   3- آيين اسلام : در آيين اسلام هم يكي از محوري ترين مفاهيم زندگي پس از مرگ است ، نگاهي

گذرا به آيات قرآن كريم اين حقيت را روشن مي كند كه انسانها پس از مرگ نمي ميرند بلكه زندگي

آنها در جهاني ديگر آغاز مي شود.

براساس آيات قرآن در سوره واقعه مردم در قيامت سه دسته اند :

الف ) مقربان درگاه الهي كه در بهشت هايي پر نعمت مأوي دارند و……..

ب ) اصحاب يمين كه در مرتبه اي پايين تر قرار دارند و……….

ج ) اصحاب شمال كه درباد سموم و آب جوشان و سايه اي از دود سياه كه نه سرد است

و نه خوش ، زندگي مي كنند و……..

/*
/*]]>*/برگرفته ازمقدمه و فصل ۱  كتاب جاودانگي تأليف دكتر رضا اكبري

پایایی، دیرینگی، قدم، نامیرایی، همیشگی،
(متضاد) فنا

پیدا شدن داروی جدید برای درمان ویروس کووید – ۱۹

زمان دقیق پخش و تکرار فصل سوم مجموعه بچه‌محل + جزئیات

تبریک تولد اینستاگرامی مجید صالحی برای مهتاب کرامتی + عکس

خلاصه داستان قسمت ۹۰ سریال ترکی دختر سفیر

معني كلمه جاودانگي

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر فصل دوم سریال ترکی دختر سفیر

جدیدترین متن تبریک متولدین مهر ماه / جملات تبریک تولد به مهرماهی ها

دانلود عکس نوشته تبریک تولد مهر ماهی ها / عکس پروفایل و استوری ماه مهر

نقاشی های کودکانه ویژه ورزش و روز تربیت بدنی برای ایده و رنگ آمیزی

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی زمستان سخت (زمهریر) + عکس

خلاصه داستان قسمت ۳۵ سریال ترکی روزگاری در چکوروا

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی روزگاری در چکوروا + عکس

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی کادین (زن)

همیشگی، پایایی

ابدیت

دوام، نامیرایی، همیشگی، دیرینگی، پایایی

خلد

پیدا شدن داروی جدید برای درمان ویروس کووید – ۱۹معني كلمه جاودانگي

زمان دقیق پخش و تکرار فصل سوم مجموعه بچه‌محل + جزئیات

تبریک تولد اینستاگرامی مجید صالحی برای مهتاب کرامتی + عکس

خلاصه داستان قسمت ۹۰ سریال ترکی دختر سفیر

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر فصل دوم سریال ترکی دختر سفیر

جدیدترین متن تبریک متولدین مهر ماه / جملات تبریک تولد به مهرماهی ها

دانلود عکس نوشته تبریک تولد مهر ماهی ها / عکس پروفایل و استوری ماه مهر

نقاشی های کودکانه ویژه ورزش و روز تربیت بدنی برای ایده و رنگ آمیزی

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی زمستان سخت (زمهریر) + عکس

خلاصه داستان قسمت ۳۵ سریال ترکی روزگاری در چکوروا

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی روزگاری در چکوروا + عکس

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال ترکی کادین (زن)

این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید)

معني كلمه جاودانگي
معني كلمه جاودانگي
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *