دسته‌ها
لغت

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

خواص دارویی و گیاهی

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3
آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

آموزش مطالب انگلیسی بیشتر در سایت زبان آموزان ماهشهر

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.alwaysenglish.ir مراجعه فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.alwaysenglish.ir مراجعه فرمایید.

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

سبزیجات به انگلیسی با تلفظ و معنی : در این درس میسا به بررسی نام سبزیجات به انگلیسی و تلفظ آنها می پردازه.لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanلیستی کامل از اسامی سبزیجات به انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها قرار داده شده است. علاوه براین تعدادی از اصطلاحاتی که حاوی نام سبزیجات هستند نیز در انتهای مطلب قرار داده شده اند.Basil ریحانBeetroot چغندرBroad bean باقلاbroccoli کلم بروکلیcabbage کلمCarrotهویجCauliflowerگل کلمCeleryکرفسCornذرتCourgetteکدو سبز CucumberخیارEggplantبادنجانFennelرازیانهGarlicسیرGreen beenلوبیا سبزGreen pepperفلفل دلمه ایleekتره فرنگیlettuceکاهوmushroomقارچOnionپیازPeaنخودPeanutبادام زمینیpepperفلفلpotatoسیب زمینیpumpkinکدو تنبلradishتربچهturnipشلغمspinachاسفناجsquashکدواصطلاحات انگلیسی با اسامی سبزیجاتدر این بخش اصطلاحاتی معرفی می شوند که نام سبزیجات در آنها وجود دارد:Spoil the beansبند را به آب دادن (رازی را برملا کردن)از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که فردی یا با بی احتیاطی و یا به صورت غیر عمدی رازی را برملا می کند.As cool as a cucumberخونسردHe is usually as cool as a cucumber.او معمولا خونسرد است.As thick as pea soupچیزی که خیلی غلیظ است.This fog is as thick as pea soup.این مه خیلی غلیظ است.like two peas in a podمثل سیبی که از وسط دو نصف کرده باشیCouch potatoاین اصطلاح برای افرادی بکار می رود که مدت زیادی را صرف تماشای تلوزیون و یا بازی های رایانه ای می کنند.دو کلمه رایج در ارتباط با سبزیجات:Vegetarianگیاه خوارVeganگیاه خوارفرق Vegetarian و Vegan این است که vegetarian به شخصی اطلاق می شود که فقط گوشت نمی خورد ولی Vegan به شخصی اطلاق می شود که علاوه بر گوشت، محصولاتی که از حیوانات بدست می آیند (مثل شیر، تخم مرغ، عسل…) را نیز مصرف نمی کند و فقط سبزیجات می خورد.سایر درس ها :سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسیآموزش زبان انگلیسیانگلیسی به فارسیفرازبان

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

سبزیجات به انگلیسی با تلفظ و معنی : در این درس میسا به بررسی نام سبزیجات به انگلیسی و تلفظ آنها می پردازه.لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanلیستی کامل از اسامی سبزیجات به انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها قرار داده شده است. علاوه براین تعدادی از اصطلاحاتی که حاوی نام سبزیجات هستند نیز در انتهای مطلب قرار داده شده اند.Basil ریحانBeetroot چغندرBroad bean باقلاbroccoli کلم بروکلیcabbage کلمCarrotهویجCauliflowerگل کلمCeleryکرفسCornذرتCourgetteکدو سبز CucumberخیارEggplantبادنجانFennelرازیانهGarlicسیرGreen beenلوبیا سبزGreen pepperفلفل دلمه ایleekتره فرنگیlettuceکاهوmushroomقارچOnionپیازPeaنخودPeanutبادام زمینیpepperفلفلpotatoسیب زمینیpumpkinکدو تنبلradishتربچهturnipشلغمspinachاسفناجsquashکدواصطلاحات انگلیسی با اسامی سبزیجاتدر این بخش اصطلاحاتی معرفی می شوند که نام سبزیجات در آنها وجود دارد:Spoil the beansبند را به آب دادن (رازی را برملا کردن)از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که فردی یا با بی احتیاطی و یا به صورت غیر عمدی رازی را برملا می کند.As cool as a cucumberخونسردHe is usually as cool as a cucumber.او معمولا خونسرد است.As thick as pea soupچیزی که خیلی غلیظ است.This fog is as thick as pea soup.این مه خیلی غلیظ است.like two peas in a podمثل سیبی که از وسط دو نصف کرده باشیCouch potatoاین اصطلاح برای افرادی بکار می رود که مدت زیادی را صرف تماشای تلوزیون و یا بازی های رایانه ای می کنند.دو کلمه رایج در ارتباط با سبزیجات:Vegetarianگیاه خوارVeganگیاه خوارفرق Vegetarian و Vegan این است که vegetarian به شخصی اطلاق می شود که فقط گوشت نمی خورد ولی Vegan به شخصی اطلاق می شود که علاوه بر گوشت، محصولاتی که از حیوانات بدست می آیند (مثل شیر، تخم مرغ، عسل…) را نیز مصرف نمی کند و فقط سبزیجات می خورد.سایر درس ها :سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسیآموزش زبان انگلیسیانگلیسی به فارسیفرازبان

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

مکالمه انگلیسی : مکالمات انگلیسی در داروخانه – آموزش زبان انگلیسی به فارسی . لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیو آموزش مکالمه انگلیسی از گروه فرازبان، میسا به تدریس لغات کاربردی و همچنین مکالمات انگلیسی در داروخانه می پردازه.آیا اسم بیمارها رو به انگلیسی می دانید؟آیا اسم داروها به انگلیسی را می دانید؟چطور در داروخانه باید درخواست دارو کنیم؟همه این و خیلی از مکالمات دیگر رو تو این ویدیو یاد بگیرید.مکالمه انگلیسی ||| مهمترین کلمات و عبارات انگلیسی ||| انگلیسی / فارسیسایر ویدیوهای ما:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2AEnglishانگلیسیLearn Englishآموزش انگلیسیHow to learn englishچگونه انگلیسی را یاد بگیریمEnglish for Persian Farsi Speakersبه این ویدئو آنقدر گوش دهید تا تمام کلمات و عبارات آن را یاد بگیرید به گونه ای که برایتان بسیار روان و آسان شود.این عبارات و کلمات در زندگی روزمره شما بسیار مفید و کاربردی هستند.مکالمه انگلیسیآموزش مکالمه انگلیسیمکالمات انگلیسی در داروخانهآموزش زبان انگلیسی به فارسیمکالمات کاربردیفرازبانمیسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

مکالمه انگلیسی : مکالمات انگلیسی در داروخانه – آموزش زبان انگلیسی به فارسی . لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیو آموزش مکالمه انگلیسی از گروه فرازبان، میسا به تدریس لغات کاربردی و همچنین مکالمات انگلیسی در داروخانه می پردازه.آیا اسم بیمارها رو به انگلیسی می دانید؟آیا اسم داروها به انگلیسی را می دانید؟چطور در داروخانه باید درخواست دارو کنیم؟همه این و خیلی از مکالمات دیگر رو تو این ویدیو یاد بگیرید.مکالمه انگلیسی ||| مهمترین کلمات و عبارات انگلیسی ||| انگلیسی / فارسیسایر ویدیوهای ما:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2AEnglishانگلیسیLearn Englishآموزش انگلیسیHow to learn englishچگونه انگلیسی را یاد بگیریمEnglish for Persian Farsi Speakersبه این ویدئو آنقدر گوش دهید تا تمام کلمات و عبارات آن را یاد بگیرید به گونه ای که برایتان بسیار روان و آسان شود.این عبارات و کلمات در زندگی روزمره شما بسیار مفید و کاربردی هستند.مکالمه انگلیسیآموزش مکالمه انگلیسیمکالمات انگلیسی در داروخانهآموزش زبان انگلیسی به فارسیمکالمات کاربردیفرازبانمیسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

این یک برنامه جدید و کاربردی برای مهاجرین افغانستانی علاقمند به زبان انگلیسی است. لطفا نظر بدهید و ما را در بهتر شدن برنامه ها کمک کنید.آموزش انگلیسی، مکالمه زبان انگلیسی، آموزش مکالمه انگلیسی

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

این یک برنامه جدید و کاربردی برای مهاجرین افغانستانی علاقمند به زبان انگلیسی است. لطفا نظر بدهید و ما را در بهتر شدن برنامه ها کمک کنید.آموزش انگلیسی، مکالمه زبان انگلیسی، آموزش مکالمه انگلیسی

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : ویدیوی مکالمه زبان انگلیسی . لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیوی آموزش زبان انگلیسی به فارسی بخش چهارم از جملات کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی رو به شما آموزش میدیم.آیا می دانید که معادل انگلیسی جملات زیر چی میشه؟از خنده روده بُر شدماصلا حسش نیستسرت به کار خودت باشه و فضولی نکنو خیلی جملات کاربردی انگلیسی دیگهاگه نمیدونید حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید.در این ویدیو چهارم از سری ویدیوهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی از گروه فرازبان، میسا به شما جملات کاربردی انگلیسی رو در قالب 13 جمله کاربردی آموزش میده و اونها رو به فارسی برای شما معنی میکنه.سایر آموزش های ما:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2Aآموزش زبان انگلیسی به فارسیمکالمه زبان انگلیسیجملات کاربردی انگلیسیفرازبانمیسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : ویدیوی مکالمه زبان انگلیسی . لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیوی آموزش زبان انگلیسی به فارسی بخش چهارم از جملات کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی رو به شما آموزش میدیم.آیا می دانید که معادل انگلیسی جملات زیر چی میشه؟از خنده روده بُر شدماصلا حسش نیستسرت به کار خودت باشه و فضولی نکنو خیلی جملات کاربردی انگلیسی دیگهاگه نمیدونید حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید.در این ویدیو چهارم از سری ویدیوهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی از گروه فرازبان، میسا به شما جملات کاربردی انگلیسی رو در قالب 13 جمله کاربردی آموزش میده و اونها رو به فارسی برای شما معنی میکنه.سایر آموزش های ما:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2Aآموزش زبان انگلیسی به فارسیمکالمه زبان انگلیسیجملات کاربردی انگلیسیفرازبانمیسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش مکالمه زبان انگلیسی: جملات کاربردی انگلیسی درس 3 : لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیوی آموزش مکالمه زبان انگلیسی از گروه فرازبان درس سوم از مجموعه جملات کاربردی انگلیسی رو به شما همراهان عزیر آموزش میدیم.اگه به یه نفر یخواین بگیین تو مقصری، چطور به انگلیسی اینو مگید؟یا چطور میشه به انگلیسی گفت: داری شوخی میکنی؟همه و 10 جمله بسیار کاربردی دیگه از مجموعه آموزش مکالمه زبان انگلیسی رو در این ویدیو ببینید و لذت ببرید.سایر درس های فرازبان:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJU

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آب و هوا به انگلیسی : آموزش زبان انگلیسی با گروه آموزشی فرازبان. لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیوی آموزش زبان انگلیسی به فارسی از گروه فرا زبان با موضوع لغات و مکالمات و جملات کاربردی در مبحث آب و هوا به انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان عزیز هستیم.در این ویدیو میسا مکالمات کاربردی زبان انگلیسی در مورد آب و هوا و همچنین لغات انگلیسی مورد استفاده در این مکالمات رو به طور کامل و شکل تدریس انگلیسی به فارسی به شما آموزش می دهد.سایر ویدیوهای اموزشی گروه فرازبان:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2Aمکالمات انگلیسی در داروخانه: https://youtu.be/XB4M9i1MTIoتبریک گفتن به انگلیسی: https://youtu.be/AUlF-XmoOykخرید لباس به انگلیسی: https://youtu.be/WoEZ2270uIQ70 فعل پرکاربرد انگلیسی: https://youtu.be/Y5nJsQODZwEمبتکر و سازنده آموزش ویدئویی زبان انگلیسی ☆پنجاه درس یک ساعته ▪مکالمه ▪تلفظ ▪گرامر ▪نگارش☆ از مقدماتی تا پیشرفته☆ جدیدترین متد آموزش روز دنیا ☆موضوع این درس: آب و هوا به انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، مکالمات روزمره زبان انگلیسیدسته بندی آموزش: آموزش زبان انگلیسیتیم: گروه آموزشی فرازبانمدرس: میسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آب و هوا به انگلیسی : آموزش زبان انگلیسی با گروه آموزشی فرازبان. لینک کانال تلگرام: https://t.me/farazabaanدر این ویدیوی آموزش زبان انگلیسی به فارسی از گروه فرا زبان با موضوع لغات و مکالمات و جملات کاربردی در مبحث آب و هوا به انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان عزیز هستیم.در این ویدیو میسا مکالمات کاربردی زبان انگلیسی در مورد آب و هوا و همچنین لغات انگلیسی مورد استفاده در این مکالمات رو به طور کامل و شکل تدریس انگلیسی به فارسی به شما آموزش می دهد.سایر ویدیوهای اموزشی گروه فرازبان:سلام و احوالپرسی غیر رسمی : https://youtu.be/rGsRF3iOmzgسلام و احوالپرسی رسمی به انگلیسی: https://youtu.be/FoHKok3uj9oنام کشورها به انگلیسی: https://www.youtube.com/watch?v=xUoNx…زبان های کشورهای مختلف به انگلیسی : https://youtu.be/1cFONQ5-nLsآموزش تلفظ انگلیسی schwa: https://youtu.be/9mVpYGMJ6Ksنام و تلفظ رنگ ها به انگلیسی: https://youtu.be/9OxpZVM2NqIسبزیجات به انگلیسی: https://youtu.be/zzpYyxtiFpIجملات ضروری قسمت 1: https://youtu.be/OSSirnkzLe4بیان ساعت و زمان به انگلیسی: https://youtu.be/FMSZhnRi6Ukجملات کاربردی انگلیسی 2: https://youtu.be/pGf67r6znXMمکالمه انگلیسی در فرودگاه: https://youtu.be/UXWTVekk4L0صفت در انگلیسی بخش 1: https://youtu.be/O73sqgvN7Goمکالمات ضروری انگلیسی در بانک: https://youtu.be/7u9fzIVLuIsکمک کردن و کمک خواستن به انگلیسی: https://youtu.be/piKgUC_R53sده اصطلاح مهم و خنده دار انگلیسی: https://youtu.be/IAopsjL1sJUجملات کاربردی انگلیسی درس سوم: https://youtu.be/LUlsgbrk8gkادرس دادن و پرسیدن به انگلیسی: https://youtu.be/6bZ-bfBzpvIجملات کاربردی بخش 4: https://youtu.be/VI8OAs6em2Aمکالمات انگلیسی در داروخانه: https://youtu.be/XB4M9i1MTIoتبریک گفتن به انگلیسی: https://youtu.be/AUlF-XmoOykخرید لباس به انگلیسی: https://youtu.be/WoEZ2270uIQ70 فعل پرکاربرد انگلیسی: https://youtu.be/Y5nJsQODZwEمبتکر و سازنده آموزش ویدئویی زبان انگلیسی ☆پنجاه درس یک ساعته ▪مکالمه ▪تلفظ ▪گرامر ▪نگارش☆ از مقدماتی تا پیشرفته☆ جدیدترین متد آموزش روز دنیا ☆موضوع این درس: آب و هوا به انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، مکالمات روزمره زبان انگلیسیدسته بندی آموزش: آموزش زبان انگلیسیتیم: گروه آموزشی فرازبانمدرس: میسا

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

سلام تد یک سری آموزشی زبان انگلیسی کامل و دیدنی برای تمامی سنین و مخصوصا کودکان می باشد. با تد یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان بسیار راحت و جذاب است و حتی به کودکان کمک می کند به همراه یادگیری زبان انگلیسی زبان مادری آنها هم بهبود یابد و اطلاعات عمومی کودکان افزایش یابد. بسیار ممنون از همراهی شما. کانال ما را دنبال کنید.داستان تدتد در سیاره پای زندگی می کند و می خواهد به سیاره زمین بیاید و با انسانها و تمام موجودات سیاره ما آشنا شود و چون زبان رایج کره زمین زبان انگلیسی می باشد تد با همراهی شما زبان انگلیسی را یاد می گیرد و با امکانات فرا زمینی که دارد به همه جا سفر می کند و همه موجودات را مشاهده می کند.موضوع و متریال این ویدیو———————————-آلو Plumاسفناج Spinachانبه Mangoانگور Grapesانجیر Figانار Pomegranateبادمجان Egg-plantباقلا broad beenبه Quinceپرتقال Orangeپیاز Onionپیازچه Onion Greensپونه Spearmintتره Chivesترب Radishتربچه Baby Radishجو Barleyجو دو سر Oatخرما Datesخیار سالادی Cucumberخیار مجلسی Gherkinsذرت Cornریحان Basil زردآلو Apricotزیتون Oliveسیب Appleسیب زمینی Potatoسیر Garlicشلیل Nectarineشلغم Turnipشنبلیله Fenu Greekطالبی Melonفلفل دلمه ای Bell pepperفلفل سبز Sweet green pepperفلفل سبز تند (تلفظ کنید هالاپی نو ) Hot green pepper, Jalapenoقارچ Mushroomکاهو Lettuceکدو سبز Squashکدو حلوایی Pumpkinکلم Cabbageگریپ فروت Grapefruitگشنیز Corianderگلابی Pearsگندم Wheatگوجه فرنگی Tomatoلیمو ترش سبز Limeلیموترش زرد Lemonموز Bananaنارنگی Tangerineنخود فرنگی Green Peasهلو Peachهندوانه Watermelonهویج Carrotگیاهان دارویی ———————————————-سنبل الطیب Valerianگل گاوزبان Borageبابونه Chamomileاسطوخودوس Lavender شیرین بیان Licoriceخاکشیر London Rocket seedsاسامی میوه ها در زبان انگلیسیگوجه سبز Greengage سیب کاستر Custard apple انبه Mango لیمو ترش Lime پرتقال Orange میوه اژدها ( یکی ازمیوه های مالزی هست )Dragon Fruitلیمو Lemon قره قات Blueberry شلیل Nectarineآلو Plum نارنگی فلوریدا Satsuma انار Pomegranateزرد آلو Apricot هلو Peach نارنگی Tangerineگلابی Pear آناناس Pineapple توت فرنگی Strawberryآووکادو Avocado میوه ستاره ( یکی ازمیوه های مالزی هست )Star fruit طالبی Cantaloup-Muskmelon خربزه Melon خیار Cucumber ازگیل Medlar سیب Apple موزپختنی plantin زیتون Olive خرما Date چغاله بادام Green almondتمر هندی Tamarind زغال اخته Cornelian cherry ریواس rhubarbخرمالو Persimmon انجیر Fig آلبالو Sour cherryغوره Sour grapes نارگیل Coconut بالنگ Citron نارنج Bitter or Sour orange گریپ فروت Grapefruit عناب Jujube شاه بلوط Chestnut میوه گل ساعتی Passion fruit زالزالک Common Hawthorn fruit توت سیاه Red Mulberry توت سفید White Mulberry سنجد Elaeangus

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

سلام تد یک سری آموزشی زبان انگلیسی کامل و دیدنی برای تمامی سنین و مخصوصا کودکان می باشد. با تد یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان بسیار راحت و جذاب است و حتی به کودکان کمک می کند به همراه یادگیری زبان انگلیسی زبان مادری آنها هم بهبود یابد و اطلاعات عمومی کودکان افزایش یابد. بسیار ممنون از همراهی شما. کانال ما را دنبال کنید.داستان تدتد در سیاره پای زندگی می کند و می خواهد به سیاره زمین بیاید و با انسانها و تمام موجودات سیاره ما آشنا شود و چون زبان رایج کره زمین زبان انگلیسی می باشد تد با همراهی شما زبان انگلیسی را یاد می گیرد و با امکانات فرا زمینی که دارد به همه جا سفر می کند و همه موجودات را مشاهده می کند.موضوع و متریال این ویدیو———————————-آلو Plumاسفناج Spinachانبه Mangoانگور Grapesانجیر Figانار Pomegranateبادمجان Egg-plantباقلا broad beenبه Quinceپرتقال Orangeپیاز Onionپیازچه Onion Greensپونه Spearmintتره Chivesترب Radishتربچه Baby Radishجو Barleyجو دو سر Oatخرما Datesخیار سالادی Cucumberخیار مجلسی Gherkinsذرت Cornریحان Basil زردآلو Apricotزیتون Oliveسیب Appleسیب زمینی Potatoسیر Garlicشلیل Nectarineشلغم Turnipشنبلیله Fenu Greekطالبی Melonفلفل دلمه ای Bell pepperفلفل سبز Sweet green pepperفلفل سبز تند (تلفظ کنید هالاپی نو ) Hot green pepper, Jalapenoقارچ Mushroomکاهو Lettuceکدو سبز Squashکدو حلوایی Pumpkinکلم Cabbageگریپ فروت Grapefruitگشنیز Corianderگلابی Pearsگندم Wheatگوجه فرنگی Tomatoلیمو ترش سبز Limeلیموترش زرد Lemonموز Bananaنارنگی Tangerineنخود فرنگی Green Peasهلو Peachهندوانه Watermelonهویج Carrotگیاهان دارویی ———————————————-سنبل الطیب Valerianگل گاوزبان Borageبابونه Chamomileاسطوخودوس Lavender شیرین بیان Licoriceخاکشیر London Rocket seedsاسامی میوه ها در زبان انگلیسیگوجه سبز Greengage سیب کاستر Custard apple انبه Mango لیمو ترش Lime پرتقال Orange میوه اژدها ( یکی ازمیوه های مالزی هست )Dragon Fruitلیمو Lemon قره قات Blueberry شلیل Nectarineآلو Plum نارنگی فلوریدا Satsuma انار Pomegranateزرد آلو Apricot هلو Peach نارنگی Tangerineگلابی Pear آناناس Pineapple توت فرنگی Strawberryآووکادو Avocado میوه ستاره ( یکی ازمیوه های مالزی هست )Star fruit طالبی Cantaloup-Muskmelon خربزه Melon خیار Cucumber ازگیل Medlar سیب Apple موزپختنی plantin زیتون Olive خرما Date چغاله بادام Green almondتمر هندی Tamarind زغال اخته Cornelian cherry ریواس rhubarbخرمالو Persimmon انجیر Fig آلبالو Sour cherryغوره Sour grapes نارگیل Coconut بالنگ Citron نارنج Bitter or Sour orange گریپ فروت Grapefruit عناب Jujube شاه بلوط Chestnut میوه گل ساعتی Passion fruit زالزالک Common Hawthorn fruit توت سیاه Red Mulberry توت سفید White Mulberry سنجد Elaeangus

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3
آموزش سبزیجات به انگلیسی قسمت 3
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *